חשבון מוגבל – מהן ההשלכות ומדוע חשוב להימנע?

חשבון מוגבל הוא סנקציה מנהלית שנקבעה בחוק שיקים ללא כיסוי ומטרתה המרכזית להרתיע בעלי חשבון בנק מפני משיכת שיקים ללא כיסוי.
הגבלת החשבון במצבים אלה נועדה להגביר את אמינות השימוש בשיקים כאמצעי תשלום מקובל ולגיטימי. אבל, לא רק שימוש לא מחושב בשיקים עלול להוביל להגבלה בחשבון הבנק. החוק קובע גם, כי הגבלות דומות ניתן להטיל במקרים מסוימים גם על חשבונם של חייבים בהוצאה לפועל ובהליכי פשיטת רגל וכן על סרבני גט. לא די בכך שההתנהלות היומיומית עם חשבון בנק מוגבל, בייחוד כאשר מדובר בחשבון עסק, היא קשה ובעייתית, ההשלכות העתידיות של הגבלה על ההתנהלות הכספית עשויות להיות הרסניות.

באילו מקרים מוטלת הגבלה "רגילה" על חשבון הבנק?

חוק שיקים ללא כיסוי קובע כי חשבון בנק שבמהלך תקופה של שנה נמשכו עליו עשרה שיקים או יותר ללא כיסוי ייחשב "חשבון מוגבל" ובעליו יהיה "לקוח מוגבל". על מנת שלא לפגוע יתר על המידה ושלא לצורך בלקוחות הבנק שאי הכיסוי היה אירוע חד פעמי ונקודתי עבורם, החוק מאפשר להטיל את ההגבלה רק במקרים שבהם בין השיק הראשון שסורב לשיק העשירי חלפו למעלה מ-15 ימים.

מה מותר ומה אסור ב"חשבון מוגבל"?

כאשר מדובר על הגבלה "רגילה" ההשלכה המרכזית תהיה איסור למשוך שיקים על החשבון המוגבל. ובמילים אחרות, בכל זמן שחשבון הבנק שלך מוגדר חשבון מוגבל, הבנק לא יכבד את השיקים שימשכו על החשבון הזה. חשוב לדעת כי גם אם חשבונך הוגבל והוגדרת כלקוח מוגבל, תוכל לעשות שימוש ולמשוך שיקים, תחת חשבונות קיימים על שמך שלא הוגבלו. יחד עם זאת, לא תוכל לפתוח חשבון חדש במטבע ישראלי שמושכים עליו שיקים ואף לא להתמנות למיופה כוח או מורשה חתימה בחשבון כזה. תוכל כמובן לפתוח חשבון חדש ללא שיקים וכן להמשיך ולעבוד בחשבונך במזומן, להפקיד בו כספים ולבצע כל פעולה שאינה משיכת שיקים.

מיהו "לקוח מוגבל חמור" ומה הן ההשלכות?

לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות הוא לקוח מוגבל שבמהלך תקופת הגבלת החשבון הוגבל גם חשבון בנק נוסף בבעלותו. או לחלופין, מצב שבו מי שהיה לקוח מוגבל בעבר, הוגבל פעם נוספת תוך שלוש שנים מיום שנסתיימה תקופת ההגבלה הראשונה. במקרה כזה אין זה משנה אם ההגבלה נעשתה באותו חשבון או בחשבון אחר של הלקוח.

כמה זמן יכולה להימשך הגבלה על החשבון?
  • תקופת הגבלה רגילה- נמשכת שנה אחת.
  • תקופת הגבלה חמורה- נמשכת שנתיים.
  • תקופת הגבלה "מיוחדת"- מוטלת במקרים של חייבים בהוצאה לפועל, בהליכי פשיטת רגל או על סרבני גט נעה בין שנה לבין חמש שנים, בהתאם להחלטת הרשות המוסמכת בהליך הרלוונטי.

 

אילו השלכות עקיפות עשויות להיות לחשבון מוגבל?
  • השפעה על החזקת והנפקת כרטיסי אשראי – ההגבלה הקבועה בחוק אינה אוסרת על הבנק להנפיק כרטיס אשראי ללקוח מוגבל. יחד עם זאת, בנק שהנפיק כרטיס אשראי המשויך לחשבון רשאי להחליט על ביטול הכרטיס עקב הגבלת החשבון או מצבו הכספי של הלקוח. בנוסף הוא רשאי לסרב להנפיק ללקוח כרטיס חדש. הדבר אינו נכון בנוגע לכרטיסי חיוב (דביט) שאותם הבנק לרוב מחויב להנפיק.
  • השפעה על אשראי ללקוח בהווה ובעתיד – בעקבות ההגבלה הבנק עשוי לסרב להעניק אשראי ללקוח המוגבל ובין היתר לסרב למתן מסגרות אשראי, הלוואות, משכנתא וכיו"ב.
  • פרסום פרטים אודות ההגבלות – החוק מתיר לבנק ישראל לפרסם את מספרי חשבונות הבנק המוגבלים וכן לפרסם את שמות הלקוחות המוגבלים בנסיבות מחמירות. בנוסף, מידע על הגבלות חשוף גם לרשות נותני אשראי חוץ בנקאי ובתי עסק שונים, דבר שעשוי להשפיע גם על האפשרות לקבלת אשראי חוץ בנקאי.

 

ההלוואות הטובות ביותר בישראל לשנת 2018

עוד באתר

ניהול עסק

בעל עסק – כך תתנהל נכון

ניהול עסק הוא עיסוק מאתגר ותובעני. לחלק ניכר מבעלי העסקים חסרים שני דברים קריטיים לניהול נכון של עסק: ידע וזמן. מדובר בשני משאבים שלא יסולאו

קרא עוד »

קדימה! בואו ונתאם פגישה!

אנחנו כאן בשבילכם
בחר זמן מועדף
דילוג לתוכן