מה שחשוב לדעת על מס הכנסה לעצמאים?

עצמאים נדרשים להעביר לרשות המסים תשלומי מס הכנסה עבור ההכנסה החייבת מהעסק. חישוב ההכנסה החייבת במס של עצמאים נעשה באופן סופי בהתבסס על הדו"ח השנתי של העסק. ההכנסה החייבת מחושבת עבור ההכנסות בניכוי ההוצאות המוכרות וניכויים נוספים מוכרים, כדוגמת שיעורים מסוימים מהפקדות לפנסיה או לקרן השתלמות. במהלך השנה עצמאים מחויבים בביצוע תשלומים קבועים למס הכנסה על חשבון השומה הסופית, בדרך של מקדמות או ניכוי מס במקור על ידי לקוחות העסק. כיצד מחושב מס הכנסה לעצמאים? אילו הוצאות נחשבות מוכרות ואילו הקלות מס תוכלו לקבל כעצמאים? הנה כמה מהתשובות לשאלות החשובות.

כיצד מחושב מס הכנסה לעצמאים?

מס ההכנסה שתצטרכו לשלם כעצמאים מחושב לפי ההכנסה השנתית. הכנסות של עוסק מורשה או פטור מחושבות כהכנסה אישית וחלות ביחס אליהן מדרגות מס הכנסה, בדומה לשכירים. חישוב הסכום שתידרשו לשלם למס הכנסה ייעשה כך:

  1. חישוב הרווח השנתי – הכנסות פחות הוצאות.
  2. הפחתת הוצאות הפחת – של הנכסים הקיימים לעסק.
  3. תיאום הוצאות – הוספת אחוזי ההוצאות שלא מוכרות לצרכי מס.

הסכום שהתקבל בשלב זה הוא הרווח השנתי לצרכי מס. כדי לקבל את ההכנסה החייבת במס, נפחית מהסכום הזה את הניכויים המוכרים, המאפשרים הפחתת מס. לדוגמה, שיעורים מסוימים מההפקדות לפנסיה או לגמל, קרן השתלמות או תשלומי ביטוח לאומי.

הסכום שהתקבל לאחר הפחתות אלה הוא ההכנסה החייבת במס. סכום זה הוא הקובע לצורך חישוב מס ההכנסה על פי מדרגות המס. לאחר מכן, ניתן יהיה להפחית זיכויים.

כיצד מחושבות מדרגות המס?

שיטת המיסוי הנהוגה בישראל היא שיטה פרוגרסיבית לכן, ככל שהכנסתכם גבוהה יותר, כך יוטל עליכם מס בשיעור גבוה יותר. בנוסף, שיעור המס המוטל על ההכנסה החייבת איננו אחיד עבור ההכנסה כולה וישנה חלוקה ל"מדרגות מס". כלומר, על כל שכבה מההכנסה מוטל מס בשיעור שונה המתעדכן מדי שנה. נכון לשנת 2018 לדוגמה, הכנסה שנתית של עד 74,880 ₪ נדרשת לתשלום מס בשיעור של 10%, משם, המדרגה הבאה עומדת על 107,400 ₪, עד אליה ישולם שיעור מס של 14%, המדרגה הבאה תהיה 172,320 ₪ אשר עד אליה ישולם מס בשיעור 20% וכן הלאה, עד לשיעור של 50% להכנסה שנתית העולה על 641,888 ₪.

כיצד מתבצע בפועל תשלום המס?

כפי שניתן להבין מאופי החישוב, סכום המס שיהיה עליכם לשלם נקבע בפועל רק לאחר שמסתיימת שנת המס ומוגש הדו"ח השנתי. יחד עם זאת, במהלך השנה תדרשו לשלם סכומים מסוימים על החשבון של סכום המס הסופי.

  • מקדמות – תשלום זה נעשה באמצעות מקדמות שנקבעו מראש על ידי מס הכנסה. לאחר פתיחת התיק במס הכנסה, יישלח אליכם פנקס המקדמות. הפנקס מכיל את שוברי התשלום באמצעותם תידרשו כבעלי העסק לדווח על מחזור העסקאות בתקופת הדיווח, ולשלם את המקדמות על פי השיעור שנקבע בפנקס. שיעור המקדמות נקבע לפי המחזור העסקי – לעסק קיים על פי ההכנסות בשנה הקודמת, עבור עסק חדש בהתאם למחזור העסקי הצפוי לעסק בהתאם לענף או על פי הערכתם.
  • ניכוי מס במקור על ידי לקוחות העסק – לקוחות מסוימים מחויבים על פי חוק לנכות מתוך התשלום עבור העסקה את המס שיהיה עליכם להעביר למס הכנסה ולהעבירו למס הכנסה. שיעור הניכוי נקבע על ידי פקיד שומה עבור כל עוסק. לקוח שניכה מס במקור מחויב לתת לכם אישור על הניכוי, שיצורף לדו"ח השנתי. את הסכום שנוכה במקור ניתן להפחית מהמקדמה הקבועה לעסק.
חישוב הסכום הסופי – החזרי מס או השלמת יתרה

לאחר שיוגש הדו"ח השנתי תתבצע שומה סופית של מס ההכנסה שתידרשו לשלם. אם יתברר שהסכומים ששולמו באמצעות המקדמות וניכויי המס במקור אינם מכסים את מלוא גובה סכום המס, יהיה צורך להשלים את הסכום וכן לשלם ריבית והצמדה. לחילופין, אם יתברר שהסכומים ששולמו במהלך השנה עלו על החישוב הסופי, מס הכנסה ישיב את הסכום בתוך 90 מיום ממועד הגשת הדו"ח השנתי.

 

 

ההלוואות הטובות ביותר בישראל לשנת 2018

עוד באתר

ניהול עסק

בעל עסק – כך תתנהל נכון

ניהול עסק הוא עיסוק מאתגר ותובעני. לחלק ניכר מבעלי העסקים חסרים שני דברים קריטיים לניהול נכון של עסק: ידע וזמן. מדובר בשני משאבים שלא יסולאו

קרא עוד »

קדימה! בואו ונתאם פגישה!

אנחנו כאן בשבילכם
בחר זמן מועדף
דילוג לתוכן