כל מה שחשוב לדעת על מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

כאשר היקף העסקאות הצפויות לעסק בתחילת דרכו הוא קטן יחסית, וכאשר תחום העיסוק מאפשר זאת, לרישום העסק כ"עוסק פטור" ישנם לעיתים רבות יתרונות מובנים. יתרונות אלה באים לידי ביטוי בייחוד בהתנהלות מול רשויות המס, התנהלות חשבונאית פשוטה וזולה יותר והימנעות מההתעסקות במע"מ. יחד עם זאת, עסק שהיקף המחזור שלו הולך וגדל, יהיה מחויב בשלב מסוים לשנות את רישומו ל"עוסק מורשה". מתי צריך להתבצע מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה? כיצד יש לעשות אותו ומהן ההשפעות מבחינת העסק? ריכזנו עבורכם את מה שחשוב שתדעו.

 

באילו מקרים יהיה  צורך לשנות את הרישום מעוסק פטור לעוסק מורשה?

סכום הרף לעניין מחזור העסקאות של "עוסק פטור" מתעדכן מדי שנה ועומד, נכון לינואר 2018, על 99,003 ₪. כלומר, כאשר סך כל העסקאות שנעשו בשנת המס שחלפה או שצפויות בשנת המס השוטפת, עולה על סכום זה, העסק צריך להיות רשום, לנהל את ספריו ולדווח לרשויות המס כ"עוסק מורשה". יש לשים לב שהפנייה למע"מ למעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה, צריכה להיעשות לפני שהעסקאות של העסק עברו את המכסה ולא לאחר מכן. איחור בפנייה למע"מ במקרה כזה תגרור מצב שבה תחויבו לשלם מע"מ עבור כל העסקאות שחרגו מהמכסה, אף על פי שלא גביתם אותו מהלקוח.

 

האם ישנם יתרונות לעסק ברישום כעוסק מורשה?

לרישום כ"עוסק מורשה" ישנם גם יתרונות. הבדל הגדול ביותר בין עוסק פטור לעוסק מורשה נוגע לגביית מס ערך מוסף. "עוסק פטור" אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ומנגד, אינו מתקזז עם מע"מ שהוא משלם בעצמו. לעומתו, "עוסק מורשה" מחויב בגביית המע"מ מהלקוח עבור כל עסקה מעסקאותיו. לצד הנטל הזה, שיוצרת גביית המע"מ, "העוסק המורשה" זכאי לקזז ולנכות מס תשומות, המוטל על הוצאות עסקיות שהוציא ועל ההשקעות ברכוש הקבוע של העסק.

 

כיצד בפועל מתבצע השינוי מעוסק פטור לעוסק מורשה?

בהנחה ונמצא כי על העסק לעבור לשלב הבא ולהפוך ל"עוסק מורשה", יהיה עליכם לבצע את המעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה במשרדי מע"מ ביחד עם הטופס המתאים לצורך כך. בטופס נדרש לתת את פרטי העסק: שם העסק ומספרו, כתובתו וכדו'. כמו כן, נדרש יהיה לעדכן את תחומי העיסוק וכמובן, את המחזור העסקי השנתי. לשם השינוי, נדרש להציג בפני הפקיד אסמכתאות כדוגמת תחשיב סכום הקבלות, דו"ח רווח והפסד שנערך על ידי רואה חשבון וכיו"ב.

 

אילו שינויים יצטרכו להיעשות בפעילות העסק בעקבות השינוי?

ראשית, "עוסק מורשה" מחויב לגבות מע"מ מלקוחותיו. נכון לשנת 2018, מדובר בסכום בשיעור קבוע של 17% ממחיר העסקה. "עוסק מורשה" מחויב להוציא חשבונית מס ללקוחותיו, ואינו יכול להסתפק בקבלה, כפי שעשה כשהיה "עוסק פטור". החל מרישומו כ"עוסק מורשה", העסק יידרש אחת לחודש או חודשיים לתת דיווח תקופתי על פעילותו. במסגרת הדו"ח התקופתי יפורטו כלל העסקאות שבוצעו במהלך התקופה, העסקאות שלגביהן נדרש העסק להוציא חשבונית וחשבונית מס, סכום המס בתשומות העסק. בנוסף יחושב סכום המע"מ לתשלום, שהוא תוצאת קיזוז מס העסקאות שצריך העסק להעביר למע"מ פחות מס התשומות ששילם העסק בתקופה זו. על פי החישוב, העסק יידרש לשלם למע"מ את הסכום התקופתי או לדרוש החזר, כאשר מס התשומות היה גבוה ממס העסקאות.

 

האם ניתן להחזיר את הגלגל לאחור?

לעיתים קורה שעסק שנרשם כ"עוסק מורשה" מצמצם את פעילותו ונמצא שוב מתאים יותר להיות רשום ולהתנהל כ"עוסק פטור". במקרים אלה ניתן יהיה לחזור ולהירשם כ"עוסק פטור", אך לשם כך נדרש להמתין שנתיים, שבמהלכן מחזור העסקאות של העסק קטן מסכום התקרה שנקבעה ל"עוסק פטור". במהלך השנתיים הללו העסק ימשיך להתנהל כ"עוסק מורשה" לכל דבר ועניין ורק לאחר מכן יוכל להפוך שוב ל"עוסק פטור".

 

ההלוואות הטובות ביותר בישראל לשנת 2018

עוד באתר

ניהול עסק

בעל עסק – כך תתנהל נכון

ניהול עסק הוא עיסוק מאתגר ותובעני. לחלק ניכר מבעלי העסקים חסרים שני דברים קריטיים לניהול נכון של עסק: ידע וזמן. מדובר בשני משאבים שלא יסולאו

קרא עוד »

קדימה! בואו ונתאם פגישה!

אנחנו כאן בשבילכם
בחר זמן מועדף
דילוג לתוכן