מה צריך לפתיחת תיק עוסק מורשה?

אם אתם עושים את צעדיכם הראשונים בדרך להפוך לעצמאים חשוב שתדעו כי עוד לפני שתוכלו להתחיל את הפעילות העסקית בעסק שלכם, עליכם לרשום אותו ברשויות המס. לשם כך, תצטרכו לבחור מהי המסגרת המתאימה עבורכם – עוסקים עצמאיים יכולים להירשם תחת "עוסק פטור" או "עוסק מורשה" כתלות בתחום העיסוק ובהיקף המחזור השנתי הצפוי לעסק. פתיחת תיק עוסק כרוכה בפנייה למע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי וכן המצאת מסמכים ומילוי טפסים בכל אחד מהמוסדות בדרך. בשורות הבאות נפרט מהם השלבים בדרך לפתיחת תיק "עוסק מורשה".

מי רשאי לפתוח "עוסק מורשה"?

ככלל, כל אדם רשאי לפנות למשרדי מע"מ בבקשה להפוך לעצמאי ולפעול תחת "עוסק מורשה". ישנם בעלי מקצועות אשר מחויבים על פי חוק לפתוח עוסק מורשה וזאת ללא תלות בהיקף הכנסותיהם. על בעלי מקצועות אלה ניתן למנות בעיקר מקצועות חופשיים כדוגמת אדריכלים, רופאים, פסיכולוגים וכן עסקים שונים כדוגמת בעלות על גן ילדים או בי"ס לנהיגה. עצמאיים שאינם מחויבים בפתיחת עוסק מורשה יוכלו לבחור איזה עסק לפתוח על בסיס מחזור ההכנסות השנתי של העסק, כאשר במחזור הנמוך מ- 100,187 ₪ (נכון לשנת 2019) ניתן להירשם כעוסק פטור וליהנות מפטור מתשלום המע"מ ומהגשת הדו"חות החודשיים למע"מ.

מהם השלבים לפתיחת עוסק מורשה?

רישום העסק כ"עוסק מורשה" ברשויות כרוך במספר שלבים:

 1. פתיחת תיק במע"מ – לשם כך תידרשו אתם או באי כוחם להגיע למשרדי מע"מ.

יהיה עליכם להביא:

 • תעודת זהות וספח.
 • צילום שיק מבוטל מחשבון הבנק של בעל העסק או אישור מהבנק על ניהול חשבון.
 • תעודה או רישיון בתחום העיסוק.
 • מסמך המעיד על הנכס בו תתבצע פעילות העסק – הסכם שכירות לנכס שכור או חשבון ארנונה או חשמל אם הנכס בבעלותכם.

בנוסף, תידרשו למלא טופס פתיחת עוסק מורשה אשר כולל פרטים מזהים של בעל העסק, כתובת המגורים והעסק, וכן תיאור של פעילות העסק ושל מחזור שנתי משוער, מספר המועסקים בעסק ומועד תחילת הפעילות.

 1. פתיחת תיק במס הכנסה – לאחר פתיחת התיק במע"מ ולכל המאוחר ביום תחילת פעילות העסק יהיה עליכם לפנות למס הכנסה לפתיחת תיק. בעת הפנייה תידרשו למלא את הטופס 5329 – "דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה". הטופס כולל התייחסות לפרטים מזהים של בעל העסק, כתובת מגורים, מהות העיסוק, כתובת העסק, מספר הטלפון, תאריך פתיחת העסק, שם העסק ומספר עוסק במע"מ.
 2. רישום בביטוח לאומי – בביטוח לאומי יהיה עליכם למלא את הטופס 6101 שבמסגרתו תידרשו לדווח, בין היתר, על עיסוקכם בשנים האחרונות וכמה הכנסה הייתה לכם מעיסוקים אלה. כמו כן, כעוסקים מורשים יהיה עליכם לציין כמה שעות עבודה בכוונתכם לעבוד בעסק ומהי ההכנסה הצפויה שלכם.

מהן החובות המוטלות על "עוסק מורשה"?

כעוסקים מורשים –

 • תידרשו לגבות מע"מ מלקוחותיכם.
 • תהיו מחויבים בדיווח תקופתי על פעילות העסק אחת לחודש או חודשיים הכולל דיווח על:
  1. כלל העסקאות שבוצעו במהלך התקופה.
  2. העסקאות שלגביהן נדרש העסק להוציא חשבונית וחשבונית מס.
  3. סכום המס בתשומות העסק.
  4. סכום המע"מ לתשלום – תוצאת קיזוז מס העסקאות שקיבל העסק, פחות מס התשומות ששילם במהלך התקופה.
 • תהיו רשאים להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עסקה ומחויבים לעשות זאת כאשר הלקוח דרש זאת.
 • תהיו רשאים לנכות מס תשומות ששילם העסק על ציוד ונכסים קבועים וכן על רכישות שוטפות לצורכי העסק.

 

ההלוואות הטובות ביותר בישראל לשנת 2018

עוד באתר

ניהול עסק

בעל עסק – כך תתנהל נכון

ניהול עסק הוא עיסוק מאתגר ותובעני. לחלק ניכר מבעלי העסקים חסרים שני דברים קריטיים לניהול נכון של עסק: ידע וזמן. מדובר בשני משאבים שלא יסולאו

קרא עוד »

קדימה! בואו ונתאם פגישה!

אנחנו כאן בשבילכם
בחר זמן מועדף
דילוג לתוכן