מהו רווח תפעולי?

דו"ח רווח והפסד הוא דו"ח כספי מרכזי וחשוב שהעסק מוציא מדי תקופה – שנה או רבעון. הדוח מורכב משורות המפרטות במספרים סוגים שונים של רווחים והוצאות שהיו לעסק במהלך התקופה המדווחת. רווח תפעולי הוא אחד מסוגי הרווחים הנכללים בדוח והוא מבטא את הרווח של העסק מהכנסותיו השוטפות. הרווח התפעולי בעסק וכן שיעור הרווח התפעולי המחושב על בסיסו מהווים אינדיקציה חשובה לחוסנו הפיננסי של העסק ובסיס באמצעותו ניתן להשוות את תוצאות הדוח לשנות פעילות קודמות ולעסקים מתחרים בענף.

מהו רווח תפעולי?

רווח תפעולי הוא הרווח מההכנסות השוטפות של העסק. החשיבות של הרווח התפעולי נובעת מפני שהוא משקף האם העסק מצליח להרוויח מהפעילות השוטפת שלו. הרווח התפעולי הוא הרווח המתקבל לאחר הפחתת הוצאות התפעול מהרווח הגולמי (המבטא את הרווח ממכירות לאחר ניכוי עלויות המכר). הוצאות התפעול הן ההוצאות השוטפות של הפעלת העסק, ובין היתר:

 • הוצאות שיווק ומכירה.
 • הוצאות הנהלה וכלליות.
 • הוצאות מחקר ופיתוח.
אילו הוצאות אינן נכללות ברווח התפעולי?

הרווח התפעולי מחושב לאחר הפחתת הוצאות התפעול. כל הוצאה שאינה נופלת תחת הקטגוריה של הוצאה תפעולית אינה נכללת בחישוב הרווח התפעולי, אלא בסוגי רווח אחרים. ההוצאות שאינן נכללות ברווח התפעולי הן:

 • תשלומי המיסים שמשלם העסק.
 • הוצאות מימון – החזרי הלוואות.
 • דיבידנדים – אם חולקו לא יילקחו בחשבון.
 • הוצאות מיוחדות אחרות שאינן חלק ממהלך העסקים הרגיל.
מהו שיעור רווח תפעולי?

שיעור הרווח התפעולי מחושב כרווח תפעולי חלקי סך ההכנסות לתקופה. חשיבותו של שיעור הרווח התפעולי נובעת מהיותו מדד אינדיקטיבי המסייע לנו לבחון את יעילות תפעול העסק וכן את כושר העמידות שלו במקרה של ירידה במכירות. כאשר מתקבל בעסק שיעור רווח תפעולי גבוה אנו יכולים לרוב להניח שיוכל להתמודד בצורה טובה וללא טלטלות חמורות גם במצב של היחלשות השוק, עזיבת לקוח גדול או מאורע בלתי צפוי אחר. במצב שבו שיעור הרווח התפעולי נמוך, העסק נמצא בסיכון גבוה יותר ויש מקום לנקוט צעדים לשיפור המצב. כמו כן, שיעור הרווח התפעולי אמור להיות דומה בקרב עסקים הפועלים באותו ענף.

אילו סוגי רווח נוספים מחושבים בדוחות העסק?

הפרש בין הכנסות להוצאות נחשב מבחינת הדוחות של העסק לרווח. סכום ההכנסות ההתחלתי שמהווה את נקודת הפתיחה לצורך חישוב הרווח הוא סכום המכירות נטו – כלומר, כלל המכירות הגולמיות של מוצרים או שירותים שהיו לעסק בתקופה המדווחת, בניכוי החזרות והנחות. פרט לרווח תפעולי, בדוחות של העסק אנחנו מתייחסים לרוב גם לסוגי הרווח הבאים:

 • רווח גולמי – רווח ממכירות לאחר ניכוי עלויות המכר. זהו הרווח מפעילות הליבה של העסק ולכן ככל שהוא גבוה יותר, לרוב הוא יעיד על יעילות העסק ועלויות מכר נמוכות ויאפשר השקעה חזרה פנימה בעסק.
 • רווח תפעולי לאחר הוצאות מימון – רווח תפעולי בניכוי הוצאות המימון, לרוב ריביות והפרשי הצמדה ושער במסגרת החזר הלוואות. שורה זו נותנת אינדיקציה לניהול תזרים המזומנים של העסק.
 • רווח נקי לפני מס – רווח תפעולי לאחר חישוב הוצאות מימון והוצאות או הכנסות אחרות שלא חושבו קודם.
 • רווח נקי – רווח נקי אחרי שחושבו המיסים. זהו הסכום ממנו ניתן לחלק דיבידנד לבעלי המניות. הסכום העודף נותר ברשותו של העסק.

 

 

ההלוואות הטובות ביותר בישראל לשנת 2018

עוד באתר

ניהול עסק

בעל עסק – כך תתנהל נכון

ניהול עסק הוא עיסוק מאתגר ותובעני. לחלק ניכר מבעלי העסקים חסרים שני דברים קריטיים לניהול נכון של עסק: ידע וזמן. מדובר בשני משאבים שלא יסולאו

קרא עוד »

קדימה! בואו ונתאם פגישה!

אנחנו כאן בשבילכם
בחר זמן מועדף
דילוג לתוכן