מהו רווח גולמי?

רווח גולמי הוא מדד ראשוני לרווחיותו של העסק מהפעילות העסקית שלו. בגדול אפשר לומר כי הרווח הגולמי מייצג את ההכנסות שהיו לעסק מהמכירות בניכוי עלות המכר. בעסק המבוסס על ייצור מוצר, הרווח הגולמי יהיה הרווח שהתקבל ממכירת המוצר בניכוי עלויות הייצור הישירות – כדוגמת חומרי גלם, שכר לעובדי הייצור וכדו'. בעסק המבוסס על אספקת שירותים הרווח הגולמי ישקף את הפער שבין ההכנסות ממתן השירותים לבין עלויות אספקת השירות. הרווח הגולמי אינו מתחשב בעלויות תפעול העסק, הוצאות המימון או תשלומי מס. ככלל, שיעורי רווח גולמי גבוהים יותר בעסק יצביעו על יעילות גדולה יותר בהפיכת חומרי גלם להכנסה.

מהם סוגי הרווח הנפוצים שאנחנו נוהגים לקחת בחשבון?

הפרש בין הכנסות מהוצאות נחשב מבחינת הדוחות של העסק לרווח. סכום ההכנסות ההתחלתי שמהווה את נקודת ההתחלה לצורך חישוב הרווח הוא סכום המכירות נטו – כלומר, כלל המכירות הגולמיות של מוצרים או שירותים שהיו לעסק בתקופה המדווחת, בניכוי החזרות והנחות. בדוחות של העסק אנחנו מתייחסים לרוב לסוגי הרווח הבאים:

  • רווח גולמי – רווח ממכירות לאחר ניכוי עלויות המכר. זהו הרווח מפעילות הליבה של העסק ולכן ככל שהוא גבוה יותר, לרוב הוא יעיד על יעילות העסק ועלויות מכר נמוכות ויאפשר השקעה חזרה פנימה בעסק.
  • רווח תפעולי – הרווח הגולמי, בניכוי הוצאות תפעול העסק – הוצאות מחקר ופיתוח, משכורות, שכר דירה, הוצאות עבור שירותים וכיו"ב.
  • רווח תפעולי לאחר הוצאות מימון – רווח תפעולי בניכוי הוצאות המימון, לרוב ריביות והפרשי הצמדה ושער במסגרת החזר הלוואות. שורה זו נותנת אינדיקציה לניהול תזרים המזומנים של העסק.
  • רווח נקי לפני מס – רווח תפעולי לאחר חישוב הוצאות מימון והוצאות או הכנסות אחרות שלא חושבו קודם.
  • רווח נקי – רווח נקי אחרי שחושבו המיסים. זהו הסכום ממנו ניתן לחלק דיבידנד לבעלי המניות. הסכום העודף נותר ברשותו של העסק.

מהו שיעור רווח גולמי?

שיעור הרווח הגולמי מבטא למעשה את שיעור הרווח שנוצר לעסק מפעילות יצרנית. עסק שבו הרווח הגולמי שלילי מפסיד כספים בתהליך הייצור של מוצר. זאת עוד לפני חישוב הוצאות נוספות כדוגמת הוצאות תפעול והוצאות מימון. שיעור רווח גולמי הוא מדד שנותן אינדיקציה למידת היעילות של העסק בשלבי הייצור וההפצה. במצב שבו מתקבל שיעור רווח גולמי נמוך עלינו לברר מהו המקור לכך – האם הסיבה נעוצה בכך שהעסק אינו מוכר מספיק את המוצר או השירות שהוא מציע, האם עלויות הייצור של המוצר גבוהות מדי או שתמחור המוצר שלנו אינו נכון.

כיצד מחשבים שיעור רווח גולמי?

שיעור הרווח הגולמי מחושב כרווח גולמי חלקי סך ההכנסות.

וניקח דוגמה:

עסק שמייצר מצלמות ומוכר אותן ללקוח ב- 1,000 ₪. עלויות חומרי הגלם, האריזה והמשלוח עומדות על 780 ₪ סה"כ. כלומר, הרווח הגולמי עבור מכירת מצלמה אחת עומד על 320 ₪. בהנחה שנמכרו בתקופה המדווחת 100 מצלמות:

כלומר, בדוגמה זו כל 1 ₪ של מכירות תרם 32 אג' לרווח הגולמי של החברה.

כאשר התמונה המשתקפת משיעור רווח הגולמי אינה עולה בקנה אחד עם המצופה, נרצה לבצע פעולות לשיפור המצב והגדלת שיעור הרווח הגולמי באמצעים כדוגמת התייעלות בייצור, הגדלת המכירות וכן בחינה מחדש של מחיר המוצר.

 

ההלוואות הטובות ביותר בישראל לשנת 2018

עוד באתר

ניהול עסק

בעל עסק – כך תתנהל נכון

ניהול עסק הוא עיסוק מאתגר ותובעני. לחלק ניכר מבעלי העסקים חסרים שני דברים קריטיים לניהול נכון של עסק: ידע וזמן. מדובר בשני משאבים שלא יסולאו

קרא עוד »

קדימה! בואו ונתאם פגישה!

אנחנו כאן בשבילכם
בחר זמן מועדף
דילוג לתוכן