כל מה שצריך לדעת על פריסת פיצויים

בעת סיום העסקה עקב פרישה או פיטורין זכאי העובד למענק פרישה או פיצויי פיטורין. מעל התקרה הקבועה לפטור, כספים אלה נחשבים הכנסה החייבת במס המתווספת להכנסה הרגילה באותה שנת מס. מצב זה עלול להוביל לשיעורי מס הכנסה גבוהים במיוחד ובכך להפחית בפועל את כספי הפיצויים בשיעורים ניכרים. פריסת פיצויים מאפשרת חלוקת חבות המס על פני מספר שנים וכך יוצרת הפחתה בחבות המס, לעיתים של עד עשרות אלפי שקלים. בשורות הבאות נפרט את הדברים שחשוב לדעת על פריסת פיצויים.

מהי פריסת פיצויים?

פריסת פיצויים היא דרך לחלק על פני מספר שנים תשלומי מס על הכנסה חד פעמית גדולה המתקבלת במסגרת פיצויי פיטורין ומענק פרישה. מדובר בכלי תכנון מס לגיטימי שניתן לעובד מתוך ההבנה שמדובר בכספים שנחסכו במשך שנים רבות ולכן לא ראוי לראות בהם הכנסה חד פעמית מבחינה מיסויית. לפיכך, עובד שקיבל ממעסיקו מענק פרישה בסכום המחויב במס הכנסה, רשאי לפרוס את המס, כלומר להתייחס לחבות המס כאילו סכום המענק התקבל בחלקים שווים במשך מספר שנים ולא כסכום חד פעמי בעת סיום העבודה.

מי זכאי לפריסת פיצויים?

זכאי לפריסה עובד אשר קיבל ממעסיקו מענק פרישה בסכום העולה על התקרה הפטורה ממס הכנסה בפיצויי פיטורין. נכון לשנת 2020, כספי פיצויים ששולמו בפועל לעובד פטורים ממס הכנסה עד לתקרה של שכר חודשי אחד כפול מספר שנות העבודה, ולא יותר מ-12,420 ₪ כפול מספר שנות העבודה. הזכאות לפריסה תלויה גם בשנות הוותק של העובד במקום העבודה:

  • בפריסה אחורה – תתאפשר פריסה של עד 6 שנים אך לא יותר משנות העבודה בפועל.
  • בפריסה קדימה – תתאפשר פריסה עד 6 שנים קדימה עם זכאות לשנת פריסה אחת עבור כל 4 שנות ותק.

חשוב לדעת כי אם מסיבה כלשהי העובד לא ביקש לבצע פריסת מס, הוא יוכל להתחרט ולבקש אותה בהמשך במהלך כל תקופת שנות הפריסה.

מתי כדאי לפרוס פיצויים לאחור?

פריסת מס אחורה מתאימה לעובד שקיבל פיצויים החייבים במס ומשכורתו בשנים שקדמו הייתה נמוכה יחסית. ההכנסות בשנים הקודמות ידועות ולכן ישנה ודאות לגבי הסכומים החייבים במס. במצב זה סכום המענק שאינו פטור ממס ייפרס על פני התקופה ועבור כל שנה תחשב רשות המיסים את חבות המס החדשה. העובד יחויב בתשלום תוספת מס בגין שנים אלה במועד קבלת פיצויי הפיטורים.

מתי כדאי לפרוס פיצויים קדימה?

פריסת מס על פיצויים קדימה מתאימה לעובד שצופה שהכנסותיו יקטנו בעתיד בהשוואה לשנים קודמות. מצב זה נכון לרוב ליוצאים לגמלאות או מעבר לעבודה עם הכנסות שאינן ודאיות, כדוגמת הקמת עסק. לצורך פריסה קדימה נדרש אישור רשות המסים אשר תגבה מקדמה על חשבון המס העתידי בשיעור שייקבע על ידי הרשות בהתבסס על ההכנסות העתידיות הצפויות. בתום כל שנת מס יוגש דוח שנתי וייערך חישוב סופי המבוסס על ההכנסות שהתקבלו בפועל.

 

 

עוד באתר

ניהול עסק

בעל עסק – כך תתנהל נכון

ניהול עסק הוא עיסוק מאתגר ותובעני. לחלק ניכר מבעלי העסקים חסרים שני דברים קריטיים לניהול נכון של עסק: ידע וזמן. מדובר בשני משאבים שלא יסולאו

קרא עוד »

קדימה! בואו ונתאם פגישה!

אנחנו כאן בשבילכם
בחר זמן מועדף
דילוג לתוכן