מה זה עוסק מורשה- כל מה שחשוב לדעת!

אדם יחיד, שותפות או חברה המחליטים להתחיל בפעילות עסקית, מחויבים על פי החוק להירשם כעוסק במשרדי מע"מ. את הרישום הזה יש לבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית והוא צפוי להגדיר את חובות העסק ביחס לתשלום וקיזוז מס ערך מוסף – המע"מ המוכר היטב לכולנו כצרכנים. ניתן לומר כי המאפיין המרכזי של "עוסק מורשה" אל מול "עוסק פטור" הוא שעסק אשר נרשם כ"עוסק מורשה" מחויב לגבות מלקוחותיו מע"מ על כל עסקה ולהעביר את סכומים הללו במועדים קבועים לרשות המסים. אם כן, מה זה עוסק מורשה ? מהן חובותיכם כעוסק שכזה ובאילו מקרים תהיו מחויבים להירשם כעוסק מורשה? כל התשובות, בשורות הבאות.

מיהו "עוסק מורשה"?

אם אתם בדרך לפתוח עסק משלכם, עוד לפני תחילת פעילותו יהיה עליכם לפתוח תיק במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. במועד הרישום במע"מ יהיה צורך לקבוע האם לרשום את העסק כ"עוסק פטור" או "עוסק מורשה". עסק שמחזור העסקאות השנתי שלו קטן מ"הסכום הקובע" שעומד, נכון לשנת 2018, על 99,003 ₪, ושאינו נמנה על אחד מבעלי המקצועות החופשיים, יוכל להירשם כ"עוסק פטור" וליהנות מפטור מתשלום המע"מ ומהגשת הדו"חות החודשיים למע"מ. "עוסק מורשה" לעומת זאת חייב בתשלום מע"מ בשיעור ממחזור עסקאותיו ולכן גובה מע"מ מלקוחותיו. אל מול זאת – בניגוד ל"עוסק פטור" – הוא יכול לקזז את המע"מ ששילם בגין רכישות והוצאות שוטפות עבור העסק.

מהן החובות המוטלות על "עוסק מורשה"?

אלה הן החובות הבסיסיות המוטלות על עוסק מתוקף רישומו כ"עוסק מורשה" במשרדי מע"מ:

 • מחויב לגבות מע"מ מלקוחותיו.
 • רשאי להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עסקה והוא מחויב לעשות זאת כאשר הלקוח דרש זאת.
 • רשאי לנכות מס תשומות ששילם העסק על ציוד ונכסים קבועים וכן על רכישות שוטפות לצורכי העסק.
 • מחויב בדיווח תקופתי על פעילות העסק אחת לחודש או חודשיים הכולל דיווח על:
  1. כלל העסקאות שבוצעו במהלך התקופה.
  2. העסקאות שלגביהן נדרש העסק להוציא חשבונית וחשבונית מס.
  3. סכום המס בתשומות העסק.
  4. סכום המע"מ לתשלום – תוצאת קיזוז מס העסקאות שקיבל העסק פחות מס התשומות ששילם במהלך התקופה.

כיצד לחשב את סכום המע״מ שתצטרכו לגבות?

את סכום המע״מ יש לחשב בשיעור קבוע ממחיר העסקה. נכון לשנת 2018, סכום המע"מ עומד על 17% ממחיר העסקה. לצורך העניין, מחיר העסקה הוא הסכום שסוכם בין העוסק והלקוח וכן כל ההוצאות החלות על העסקה. כאשר מחיר העסקה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, כדוגמת הנחה המושפעת מקרבה כלשהי, מחיר העסקה לעניין חישוב המע"מ יהיה המחיר הנהוג בתנאים הרגילים.

אילו מקצועות מחויבים להירשם כעוסק מורשה

אם בכוונתכם לעסוק באחד מתחומי העיסוק המחייבים רישום כ"עוסק מורשה", לא תוכלו להירשם כ"עוסק פטור", גם אם מחזור עסקאותיכם נמוך מ- 99,003 ש"ח בשנה.

ואלה הם המקצועות המחויבים להירשם כ "עוסק מורשה" על פי החוק:

 • בעלי המקצועות החופשיים הבאים: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.
 • נותני שירותים בתחום המופעים אומנותיים, לרוב הנחייה במופע ובניית התפאורה.
 • הכנת, בדיקת, ניהול ופיקוח על מבחנים.
 • הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי.
 • כתבנות, קצרנות, תרגום בכתב או בעל פה, כתיבה ועריכה.
 • פישור, כהגדרתו בסעיף 79 לחוק בתי משפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984.
 • חברות בוועדות שהוקמו על פי דין.
 • בעלות על בית ספר לנהיגה.
 • בעלות על בית ספר או גן ילדים.
 • סוחר או מתווך מקרקעין או רכב.
 • חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות.
 • אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.

 

ההלוואות הטובות ביותר בישראל לשנת 2018

עוד באתר

ניהול עסק

בעל עסק – כך תתנהל נכון

ניהול עסק הוא עיסוק מאתגר ותובעני. לחלק ניכר מבעלי העסקים חסרים שני דברים קריטיים לניהול נכון של עסק: ידע וזמן. מדובר בשני משאבים שלא יסולאו

קרא עוד »

קדימה! בואו ונתאם פגישה!

אנחנו כאן בשבילכם
בחר זמן מועדף
דילוג לתוכן