מהו חוק פנסיה לעצמאים?

במשך עשורים רבים, נחשבו עצמאים לאוכלוסיה מועדת לפורענות ביחס לחיסכון הפנסיוני. מבלי להבין את החשיבות הרבה של הפקדה קבועה לפנסיה, וללא חוק שמחייב אותם לעשות זאת, עצמאים רבים לא הפקידו כספים לפנסיה ונותרו חסרי חסכון פנסיוני. על מנת להתמודד עם מצב זה, החל משנת 2017 נקבע חוק פנסיה לעצמאים, הקובע כי על עוסקים עצמאים להפקיד כספים לפנסיה בשיעורים הקבועים בחוק. החוק החדש מחייב הפקדה בשיעור מינימאלי, אך ניתן אף להגדיל את ההפקדה ולקבל כך הטבות מס נוספות. כמו כן, חלק מכספים אלה ניתנים למשיכה במקרה של סגירת עסק, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. לצד חובת ההפקדה לחיסכון הפנסיוני הופחתו גם דמי הביטוח הלאומי עבור כל העצמאים שהכנסתם החודשית נמוכה מ-21,000 ₪.

כיצד מחושב הסכום החייב להפקדה?

החוק קובע כי חובת ההפקדה לפנסיה של עצמאים מתחלקת לשתי מדרגות בעלות אופי מצטבר:

  1. מדרגה ראשונה – ביחס להכנסה חודשית עד למחצית מהשכר הממוצע במשק, קיימת חובת הפקדה לקופת גמל בשיעור של 4.45%.
  2. מדרגה שנייה – עבור החלק מהכנסה החודשית שמעל למחצית מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק, קיימת חובת הפקדה לקופת גמל בשיעור של 12.55%.
כיצד יש לחלק את הסכום המופקד לפנסיה לעצמאים?

ההפקדה לטובת הפנסיה צריכה להיות מחולקת כך ששני שלישים מהכספים שהופרש יצברו לטובת רכיב התגמולים. השליש הנוסף יופקד לטובת רכיב סיוע במצבי אבטלה. רכיב זה הוא חלק ייעודי מהחיסכון הפנסיוני שנועד למקרה בו העסק נסגר והעצמאי הופך למובטל. במקרה שכזה, ניתן יהיה למשוך את הכספים שהופקדו תחת רכיב זה גם לפני גיל הפרישה.

על מי חלה חובת ההפקדה לפנסיה?

חובת ההפקדה חלה על כל עצמאי, למעט המקרים הבאים:

  1. טרם מלאו לעצמאי 21 שנים.
  2. העצמאי הגיע לגיל פרישה מוקדמת, כמשמעותו בחוק גיל פרישה.
  3. טרם חלפו 6 חודשים מהמועד בו נרשם העצמאי כעוסק לפי חוק מס ערך מוסף.
  4. לעצמאי מלאו 55 שנים לפני ה-1.1.2017.

ביתר המקרים על העצמאי לבצע הפקדה לפנסיה על פי החוק.

מהן הסנקציות במקרה בו לא בוצעו הפקדות כנדרש?

כאשר העצמאי לא הפקיד כספים בשיעורים הקבועים לטובת החיסכון הפנסיוני, עשויות להישלח על פי החוק התראות על ידי המרכז לגביית קנסות, כמו כן, יוטלו קנסות בסך 500 ₪ עבור אי-הפקדה כנדרש בגין שנת 2018 ואילך. הקנס לא יחול על עצמאים שהכנסתם החודשית נמוכה משכר המינימום.

היכן רצוי להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני?

כל עצמאי רשאי לבחור בהתאם לשיקול דעתו את מוצר החיסכון הפנסיוני המתאים עבורו. ניתן להפקיד בקרן פנסיה, ביטוח מנהלים, או קופת גמל לחיסכון. עצמאי רשאי אף לבחור באחת מקרנות הפנסיה שנבחרו כברירת מחדל וליהנות מההטבות המוצעות בהן. העברת הכספים בפועל נעשית על פי המוסכם מול קרן הפנסיה שנבחרה לצורך החיסכון.

אילו הטבות נוספות לחיסכון נקבעו עבור עצמאים?
  • הפחתת דמי הביטוח הלאומי לעצמאים בצורה פרוגרסיבית – כל עצמאי שהכנסתו החודשית נמוכה מ- 21,000 ₪ ייהנה מההפחתה על פי המדרגות הבאות: עבור הסכום שעד 60% מהשכר הממוצע במשק, ישלם דמי ביטוח לאומי בשיעור של 2.87%​​; מעל 60% מהשכר הממוצע במשק, יעמוד השיעור על 12.83%​.
  • הגדלת הטבת המס על הפקדה לפנסיה של עצמאים –  ההטבה הוגדלה מ- 16% ל- 16.5% מההכנסה, ככל שלא נוצלה הטבת המס הנפרדת לרכישת אובדן כושר עבודה שלא במסגרת קופת גמל.
  • הטבת קרן השתלמות ללא קביעת מינימום להפקדה – בעבר עצמאי נדרש להפקיד 2.5% מהכנסתו לקרן השתלמות, על מנת ליהנות מהטבת מס על 4.5% נוספים. כעת הוסרה דרישת השיעור המינימאלי להפקדה.

 

ההלוואות הטובות ביותר בישראל לשנת 2018

עוד באתר

ניהול עסק

בעל עסק – כך תתנהל נכון

ניהול עסק הוא עיסוק מאתגר ותובעני. לחלק ניכר מבעלי העסקים חסרים שני דברים קריטיים לניהול נכון של עסק: ידע וזמן. מדובר בשני משאבים שלא יסולאו

קרא עוד »

קדימה! בואו ונתאם פגישה!

אנחנו כאן בשבילכם
בחר זמן מועדף
דילוג לתוכן