כיצד מחושב רווח נקי

הרווח הנקי מבטא את ההפרש בין סך הכנסותיו של העסק לסך הוצאותיו והוא מהווה למעשה את השורה התחתונה בדו"ח הרווח והפסד של העסק. דו"ח רווח והפסד הוא דו"ח כספי חשבונאי המפרט את התוצאות הכספיות של פעילות העסק על פני תקופה קבועה – לרוב רבעון או שנה. במסגרת הדו"ח, רווח נקי מראה לנו כמה העסק הרוויח אחרי שהורדנו מההכנסות הוצאות קבועות, משתנות ותשלומי מיסים. הרווח הנקי הוא מדד המאפשר לבעל העסק לדעת האם העסק רווחי, בין היתר באמצעות שימוש במדדים לבחינת רווחיות העסק כדוגמת שיעור הרווח הנקי של העסק.

אילו סוגי רווח נהוג לחשב במסגרת הדו"חות הכספיים של העסק?

במצב שבו לעסק יש יותר הכנסות מהוצאות, ההפרש בין שני אלה יחשב רווח. סכום ההכנסות ההתחלתי שמהווה את הבסיס לחישוב הרווח הוא סכום המכירות נטו – כלומר, כלל המכירות הגולמיות של מוצרים או שירותים שהיו לעסק בתקופה המדווחת, בניכוי החזרות והנחות. נהוג להתייחס למספר סוגי רווחים בדוחות העסק:

  • רווח גולמי – רווח ממכירות לאחר ניכוי עלויות המכר. זהו הרווח מפעילות הליבה של העסק ולכן ככל שהוא גבוה יותר, לרוב הוא יעיד על יעילות העסק ועלויות מכר נמוכות ויאפשר השקעה חזרה פנימה בעסק.
  • רווח תפעולי – הרווח הגולמי, בניכוי הוצאות תפעול העסק – הוצאות מחקר ופיתוח, משכורות, שכר דירה, הוצאות עבור שירותים וכיו"ב.
  • רווח תפעולי לאחר הוצאות מימון – רווח תפעולי בניכוי הוצאות המימון, לרוב ריביות והפרשי הצמדה ושער במסגרת החזר הלוואות. שורה זו נותנת אינדיקציה לניהול תזרים המזומנים של העסק.
  • רווח נקי לפני מס – רווח תפעולי לאחר חישוב הוצאות מימון והוצאות או הכנסות אחרות שלא חושבו קודם.
  • רווח נקי – רווח נקי אחרי שחושבו המיסים. זהו הסכום ממנו ניתן לחלק דיבידנד לבעלי המניות. הסכום העודף נותר ברשותו של העסק.

מהו שיעור רווח נקי?

יחסי הרווחיות השונים מהווים כלי למדידת יכולתו של העסק להרוויח והערכת הסיכון שלו. שיעור הרווח הנקי (Profit Margin) מייצג את אחוז הרווח נקי שהפיק העסק מכל שקל מכירות. ככל ששיעור הרווח הנקי גדול כך העסק במצב יציב ובטוח יותר. ולהיפך, שיעור רווח נקי קטן מצביע על רמות סיכון גבוהות יותר לעסק. הסיבה לכך היא שאחוזים נמוכים של רווח נקי מעידים כי עלייה בלתי צפויה בהוצאות או ירידת מחירו של המוצר או השירות עלולים להוביל את העסק להפסד ואין לו "שומנים" שיכולים לרפד ולהגן עליו במצבים כאלה. תחום הנורמה לשיעור רווח נקי משתנה מענף לענף ולכן חשוב לדעת מהו הסטנדרט בענף בו העסק פועל על מנת שניתן יהיה לבחון את משמעותו של הנתון.

כיצד מחושב שיעור רווח נקי?

שיעור הרווח הנקי מחושב כרווח נקי חלקי מכירות.

ולשם הדוגמה:

 

בדוגמה זו כל 1 ₪ של מכירות תרם 8 אג' לרווח הנקי של החברה. חשוב לשים לב שבחישוב רגיל של שיעור הרווח הנקי נלקחים בחשבון גם אירועים חד פעמיים שעלולים לשנות את התוצאה ולהציג שיעור שאינו משקף את המצב לטווח הארוך. לכן, לרוב נרצה שלא להתייחס להוצאות שכאלה כדי שהמדד המתקבל מחישוב השיעור יהיה אפקטיבי וישקף תמונת מצב אמיתית ככל האפשר – כזו שאפשר להסתמך עליה לצורך הערכת מצבו של העסק. כאשר התמונה המשתקפת משיעור רווח נקי אינה עולה בקנה אחד עם המצופה, נרצה לבצע פעולות לשיפור המצב והגדלת שיעור הרווח הנקי באמצעים כדוגמת צמצום והתייעלות, הגדלת מכירות ועוד.

 

ההלוואות הטובות ביותר בישראל לשנת 2018

עוד באתר

ניהול עסק

בעל עסק – כך תתנהל נכון

ניהול עסק הוא עיסוק מאתגר ותובעני. לחלק ניכר מבעלי העסקים חסרים שני דברים קריטיים לניהול נכון של עסק: ידע וזמן. מדובר בשני משאבים שלא יסולאו

קרא עוד »

קדימה! בואו ונתאם פגישה!

אנחנו כאן בשבילכם
בחר זמן מועדף
דילוג לתוכן