דוח רווח והפסד וחשיבותו להצלחת העסק

כבר דיברנו בעבר על החשיבות של ניהול ופיקוח מתמיד על מצבו הכלכלי של העסק כמפתח להצלחתו לאורך זמן. אחד מהכלים שעשוי לתפוס מקום חשוב לצורך כך הוא דו"ח רווח והפסד. דוח רווח והפסד הוא דו"ח כספי אשר מפרט את התוצאות הכספיות של פעילות העסק על פני תקופה קבועה – לרוב רבעון או שנה. מדובר בדו"ח חשבונאי אשר נערך עבור העסק על ידי רואה החשבון. בשונה מתזרים מזומנים, דוח רווח והפסד מציג את תוצאות הפעילות של העסק, כלומר, ההכנסות וההוצאות שלו ואינו מציג את מצב המזומנים שלו.

כיצד בנוי דוח רווח והפסד?

מאפייניו הספציפיים של דוח רווח והפסד תלויים באופי העסק והוא נבנה בהתאם לתקנים החשבונאיים. המבנה של הדו"ח הוא תצוגה רב שלבית של חישוב. במסגרת השלבים הללו נעשית הוספה והפחתה של המרכיבים השונים בדו"ח, כאשר התוצאה של שלב מתקדם כוללת בתוכה גם את תוצאות השלבים שקדמו לה וכולם יחד יוצרים את השורה התחתונה בדו"ח. היתרון של מבנה זה טמון בכך שהוא מאפשר לקורא להבין ולנתח בקלות את הפעילויות הרווחיות לעסק ואת אלה שאינן רווחיות לו.

מהם המרכיבים המרכזיים המוצגים בדו"ח?

  • מכירות נטו – מכירות גולמיות בניכוי החזרות והנחות. אלה הן ההכנסות שהיו לעסק ממכירת המוצר או השירות, בהפחתת החזרות שבוצעו והנחות שניתנו ללקוחות.
  • רווח גולמי – רווח גולמי ממכירות לפני הוצאות תפעול, בניכוי עלויות המכר. זהו הרווח מפעילות הליבה של העסק ולכן ככל שהוא גבוה יותר, לרוב הוא יעיד על יעילות העסק ועלויות מכר נמוכות ויאפשר השקעה חזרה פנימה בעסק.
  • רווח תפעולי – הרווח הגולמי, בניכוי הוצאות תפעול העסק – הוצאות מחקר ופיתוח, משכורות, שכר דירה, הוצאות עבור שירותים וכיו"ב.
  • רווח תפעולי לאחר הוצאות מימון – רווח תפעולי בניכוי הוצאות המימון, לרוב ריביות והפרשי הצמדה ושער במסגרת החזר הלוואות. שורה זו נותנת אינדיקציה לניהול תזרים המזומנים של העסק.
  • רווח (או הפסד) נקי לפני מס – רווח תפעולי לאחר חישוב הוצאות מימון והוצאות או הכנסות אחרות שלא חושבו קודם.
  • רווח (או הפסד) נקי – רווח (או הפסד) נקי אחרי שחושבו המיסים. זהו הסכום ממנו ניתן לחלק דיבידנד לבעלי המניות. הסכום העודף נותר ברשותו של העסק.

הרווח (או הפסד) נקי הוא למעשה ה"שורה התחתונה" של דו"ח הרווח וההפסד. זהו הסכום שנצבר לסעיף העודפים או ההפסדים של המאזן, בו הוא מופיע כחלק מההון העצמי של העסק.  

מהו תפקידו של דוח רווח והפסד בהתנהלות העסק?

לדוח רווח והפסד יש תפקיד בהצגת תמונת מצב עסקית לרשויות המס, אך הוא בהחלט יכול לשמש גם ככלי ניהולי לעדכון ושליטה במצב העסק. מפני שחלק מהתשלומים הנכללים בדו"ח נעשים שלא באופן חודשי, כדוגמת תשלומים דו-חודשיים או שנתיים, לעיתים התמונה המצטיירת מהדו"ח איננה עדכנית ומלאה, דבר שעלול להכשיל את השימוש בו ככלי ניהול פיננסי. על מנת שהפוטנציאל הטמון בדו"ח רווח והפסד עבור העסק ככלי ניהול ופיקוח לא ירד לטמיון, רצוי להסכים עם רואה החשבון של העסק על הפקת דו"ח רווח והפסד בתקופות קצובות – חודש או חודשיים – ולהקדיש זמן להבנת התמונה הפיננסית המלאה ונקודות התורפה הפוטנציאליות בדו"ח.


ההלוואות הטובות ביותר בישראל לשנת 2018

 

 

עוד באתר

ניהול עסק

בעל עסק – כך תתנהל נכון

ניהול עסק הוא עיסוק מאתגר ותובעני. לחלק ניכר מבעלי העסקים חסרים שני דברים קריטיים לניהול נכון של עסק: ידע וזמן. מדובר בשני משאבים שלא יסולאו

קרא עוד »

קדימה! בואו ונתאם פגישה!

אנחנו כאן בשבילכם
בחר זמן מועדף
דילוג לתוכן