מהן האפשרויות להלוואה לעסק קטן?

לירן גלעדיכללי

עסק קטן עשוי להיתקל לא פעם במהלך הדרך בקושי בהשגת מימון ובקבלת הלוואות. עסקים קטנים לרוב אינם מחזיקים בנכסים רבים שיכולים לשמש כערובה לקבלת הלוואה והם עשויים להיתפס כלא יציבים מבחינה פיננסית. כל אלה יוצרים … קרא עוד

מהי הלוואת בלון?

אביב לויכללי

הלוואת בלון מכונה גם “הלוואת גישור” מפני שבמקרים רבים היא כלי מימון נוח למצב שבו מתעורר צורך בהלוואה קצרת טווח יחסית, עד לקבלתו של סכום ידוע וודאי, שעתיד להגיע לידי הלווה בבת אחת. הלוואת הבלון … קרא עוד

מהי הבראת חברות וכיצד יכולה להציל את העסק שלך?

לירן גלעדיכללי

במהלך עבודתנו אנחנו נפגשים פעמים רבות עם חברות שנקלעו לקשיים משמעותיים. פעמים רבות משברים שכאלה מסתיימים במצב של פירוק ולמעשה, מותה של החברה. פנייה להליכי שיקום והבראה במקרים אלה עשויה לעיתים להציל את החברה מפירוק … קרא עוד

תזרים מזומנים לעסקים

הדרך הנכונה לניהול תזרים המזומנים של העסק שלך

אביב לויכללי

תזרים מזומנים לעסק הוא תנועת כספים מזומנים פנימה והחוצה מהעסק בתקופת זמן מוגדרת. מדובר בחישוב מפורט של כלל התשלומים והתקבולים, כולל מע”מ על פי מועד ביצועם. תזרים מזומנים יכול להתייחס לעסק או החברה בכללותם ויכול … קרא עוד

מהו חוב פיננסי נטו?

לירן גלעדיכללי

חוב פיננסי נטו הוא תוצאת חישוב סך ההתחייבויות הפיננסיות של החברה פחות הנכסים הפיננסיים של החברה. גם כאן מדובר בנתונים המתקבלים מהדוחות הכספיים של החברה ומהווים כלי בהערכת שווייה של החברה ומדד ליכולת החזר החוב … קרא עוד

מהו יחס שוטף ואיך זה משפיע על היכולת להשיג הלוואה לעסק?

אביב לויכללי

יחס שוטף הוא יחס פיננסי הנלמד מנתוני הדוחות הכספיים של החברה וחשיבותו נובעת מכך שהוא מהווה אינדיקציה ליכולת של החברה לעמוד בהתחייבויות שלה לטווח הקצר. יחס שוטף הוא היחס (ratio) הנמדד בין הנכסים השוטפים של … קרא עוד