הלוואה כנגד נכס

כשנדמה שניסיתם הכלבדיוק כשנדמה כי מיציתם את כל אפשרויות ההלוואה העומדות בפניכם, אנו ב׳אביב יועצים פיננסים וגיוס אשראי׳ יודעים להציע לכם את שירות הלוואה כנגד נכס, הלוואה המבססת את מעמדה בשנים האחרונות, הן כהלוואה בנקאית והן כהלוואה הניתנת על ידי חברות וגופי מימון פרטיים.

העיקרון העומד בבסיס הלוואה כנגד נכס מוכר לכולנו ממודל המשכנתא – בטוחה, כבדת משקל, מונחת כערובה לפירעון ההלוואה ובהתאם ל”כובד משקלה” כלומר, לשווי שלה ולהיותה מבטיחה ויציבה, יקבעו היקף ההלוואה ותנאיה.

נכס יכול לשמש כנכס שכנגדו תינתן ההלוואה אם הוא בעל ערך כספי משמעותי, לצד סיכון נמוך לירידת ערך קיצונית במהלך תקופת ההלוואה. להגדרה זו עונים לרוב נכסי נדל”ן כדוגמת דירת מגורים, משרד, חנות או חלקת אדמה.

בדקו בחינם וללא כל התחייבות את זכאותכם לקבלת הלוואה כנגד נכס בבעלותכם! 


איך עובדת הלוואה כנגד נכס?

בהלוואה כנגד שיעבוד נכס, הנכס שהוסכם עליו בין הצדדים משמש כבטוחה למלווה להחזר ההלוואה. הנכס עובר הערכות שווי ולרוב היקף ההלוואה יעמוד על עד כ-60% משווי הנכס. בדומה לכל הלוואה, גם בהלוואה כנגד נכס הצדדים יקבעו ביניהם את תנאי ההלוואה ובהם, את ההיקף, לוח הסילוקין והריביות. עם קבלת ההלוואה, הלווה נדרש להתחייב שלא למכור את הנכס או לעשות בו שינוי משמעותי ללא אישור המלווה. בתום תקופת ההלוואה, בהנחה שההחזר בוצע כנדרש, ישתחרר המשכון על הנכס ששימש כבטוחה. במקרה של אי עמידה בתנאי ההלוואה ואי יכולת עמידה בפירעון ההלוואה, הבנק או הגוף המלווה יוכל להיפרע מהנכס. כלומר, להעמידו לרכישה ולעשות שימוש בכספי הרכישה לשם כיסוי חוב ההלוואה.


מיהם הגופים הנותנים הלוואות כנגד נכס?

בדומה להלוואות אחרות, גם את ההלוואה כנגד נכס קיים ניתן לקבל מהבנק או מקרנות וגופים פיננסיים חוץ בנקאיים, כדוגמת חברות אשראי, ביטוח, קרנות גמל, חברות מימון פרטיות וכיו”ב. בשל העובדה שמדובר בבטוחה טובה עבור המלווה, ללווה יש עמדת מיקוח טובה יחסית ולכן רצוי לעשות סקר שוק ולבחון את התנאים המוצעים על ידי הגופים השונים בטרם קבלת ההחלטה אצל מי כדאי ומשתלם ביותר לקחת את ההלוואה כנגד הנכס.

עבור אילו מטרות ניתן לקחת הלוואה כנגד נכס?

הלוואה כנגד נכס ניתנת למטרות מגוונות, הן מנסיבות אישיות, כדוגמת קניית רכב, שיפוץ או סגירת חובות ופירעון הלוואות בנקאיות והן למטרות עסקיות, כדוגמת השקעה בהרחבת העסק או רכישת ציוד. גם בעניין זה עמדת המיקוח הטובה הקיימת בזכות הנכס יכולה לאפשר נטילת הלוואה למטרות שונות מבלי לעורר התנגדויות מצד הגוף המלווה.

מהם היתרונות של הלוואה כנגד שיעבוד נכס?

• תנאי פריסה נוחים וריבית אטרקטיבית – הבטוחה של הנכס והתחרות בשוק מאפשרת ללווה כלקוח לקבל הלוואה בתנאים נוחים, פריסה לתקופות ארוכות של עד 25 שנים וריביות אטרקטיביות ביחס למסלולי הלוואה מסחריים אחרים.
• הלוואה מהירה בסכומי כסף גדולים – סכום ההלוואה והמהירות בה ניתן לקבל אותה תלויים בעיקר בבדיקת הנכס ושוויו ולכן לרוב מדובר בסכומים גדולים שיוכלו לעמוד לרשות הלווה במהירות וללא בירוקרטיה רבה.

מהם החסרונות של שעבוד נכס לטובת הלוואה?

משכון נכס לטובת הלוואה מעניק ללווה עמדת מיקוח טובה אל מול המלווה ומאפשרת בכך תנאים נוחים למדי, אך אליה וקוץ בה, לא לחינם הגופים המלווים ששים להעניק הלוואה כנגד נכס. ההלוואה כרוכה בשעבוד נכס יקר ולכן הסיכון שהיא יוצרת עבור הלווה עשוי להיות גדול ביותר. איש מאיתנו לא היה רוצה למצוא את עצמו ללא קורת גג כתוצאה מהלוואה כנד נכס שנותרה ללא כיסוי. לכן, בהלוואה מסוג זה רצוי במיוחד לבחון היטב את יכולת הפירעון העתידית ואף להתייעץ עם מומחה בתחום.

 

בדוק בחינם את זכאותך לקבלת הלוואה כנגד נכס לכל מטרה:
 

הגיע הזמן להפסיק לשרוד ולהתחיל להרוויח!

בוא נדבר מספרים...
בפגישת אבחון של 30 דקות וללא תשלום, המומחים של ״אביב״ ינתחו את הרעיון או העסק שלך ויעזרו לך להבין מהם הפעולות ופתרונות האשראי האידיאלים עבורך.

תיאום פגישת אבחון עסקי חינם >>