הלוואה בערבות מדינה

פתרון גדול לעסק קטןהלוואה בערבות המדינה היא הלוואה שניתנת על ידי הבנק בתנאי פריסה וריבית נוחים. מדובר בהלוואה הניתנת על ידי מספר בנקים בישראל והיא מיועדת עבור עסקים קטנים ובינוניים המצויים בהליכי הקמה או צמיחה. אך מה הופך הלוואות לעסקים בערבות המדינה לאטרקטיביות במיוחד? מגנון מתן ההלוואה במקרים אלה פועל כקרן. הקרן להלוואות בערבות המדינה דואגת לכך שהבנק יקבל מהמדינה את הבטוחות לצורך מתן ההלוואה. לכן, בכפוף לעמידה בתנאי הקרן, יידרש העסק להון עצמי קטן בלבד לשם קבלת ההלוואה. עסק קטן או בינוני יכול לקבל בדרך זו הלוואה בגובה של עד 500,000 ₪.כיצד ניתן לקבל הלוואה בערבות המדינה?

ההלוואות בערבות המדינה מיועדות לעסקים קטנים ובינוניים, אשר מבחינת המדינה ישנה הצדקה כלכלית להמשך קיומם בתחומי פעילות שונים: תעשייה, מסחר, שירותים, חקלאות, תיירות וכד’. ההלוואות בערבות מדינה מוצעות כיום באמצעות הבנקים – מרכנתיל, מזרחי, לאומי ואוצר החייל. לשם פנייה לקבלת ההלוואה לא נדרש חשבון קודם בבנק. קבלת ההלוואה טעונה עמידה בתנאי הסף ופנייה מסודרת אל הגופים המתאמים מטעם הממשלה בקרן. במסגרת הפנייה, נבחנים הפרטים והדוחות שסיפק העסק ונבדקת יכולת החזר ההלוואה שלו.

גיוס אשראי
מהם התנאים הנדרשים לקבלת ההלוואה?

הקרן בערבות המדינה מעוניינת לקדם עסקים קטנים ובינוניים בתחומים מגוונים, בכפוף לעמידה בתנאי הסף הבאים:

 • המחזור השנתי של העסק אינו עולה על 100 מיליון ₪.
 • חשבון הבנק של העסק, או בעליו אינו מוגבל או מעוקל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים, פירוק, הקפאת הליכים, או הסדר נושים ולא מתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל.
 • לעסק אין חוב לרשויות המס בישראל.

מהם מסלולי ההלוואה הקיימים במסגרת הקרן?

סוג ההלוואה וההיקף שלה תלויים בגורמים כדוגמת תחום העסק, היקף המכירות ומטרת ההלוואה. המסלולים המרכזיים המוצעים במסגרת הלוואות בערבות מדינה:

 • מסלול הון חוזר – לעסקים בצמיחה הזקוקים למימון פערי אשראי, מלאי, כוח אדם, שיווק וכיו”ב.
 • מסלול השקעות – למימון עבור השקעות ורכישות שנועדו להרחבת עסקים קיימים.
 • מסלול הקמה – ליזמים מתחילים למימון הקמת עסקים חדשים.
 • מסלול השקעות בתעשייה – לרכישת נכסים יצרניים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי.

מהם שלבי הדיון בבקשה?

את הבקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה יש להגיש אל הגופים המתאמים, על גבי טופס ייעודי הכולל, צירוף דוחות, מסמכים וכן פירוט נרחב על פעילותו ומצבו הכספי של העסק בעבר, בהווה ובעתיד.
בקשה שתעבור את שלב הסינון הראשוני עם המלצה למתן ההלוואה, תועבר לבנק לצורך המשך בדיקה ודיון בוועדת האשראי. ועדת האשראי מורכבת מנציגי הבנק, הגוף המתאם ונציג ציבור. במסגרת הדיון בוועדה נקבע האם לאשר או לדחות את הבקשה וכן סכום ההלוואה שתינתן ותנאיה.


מהם היתרונות המרכזיים של הלוואה בערבות המדינה?

 • בטחונות נמוכים מצד העסק – המדינה מעמידה לבנק בטוחות בגובה של 60% – 85% מגובה ההלוואה והעסק נדרש לאחוז קטן בלבד מהבטוחות.
 • תקופת אשראי נוחה – מדובר בהלוואות שניתן להחזיר אותן לתקופה של עד 5 שנים, כאשר תתאפשר תקופת דחייה (גרייס) של עד 6 חודשים על החזר תשלומי הקרן.
 • הלוואה שמתאימה לצרכים של העסק – בזכות הערבות המובטחת לבנק מהמדינה, מוענקת לעסק הלוואה בסכומים ובתנאים שלא היו מתאפשרים אחרת. כמו כן, בידי העסק הבחירה ביחס למסלול ההלוואה המתבקשת וכן בזהות הבנק ממנו תתקבל ההלוואה.

רוצה לקבל מידע נוסף על גיוס אשראי לעסק ועל קבלת הלוואה בערבות מדינה? פנה אלינו ונשמח לסייע!

הגיע הזמן להפסיק לשרוד ולהתחיל להרוויח!

בוא נדבר מספרים...
בפגישת אבחון של 30 דקות וללא תשלום, המומחים של ״אביב״ ינתחו את הרעיון או העסק שלך ויעזרו לך להבין מהם הפעולות ופתרונות האשראי האידיאלים עבורך.

תיאום פגישת אבחון עסקי חינם >>